ВАША КОМПАНИЯ
                           
  

О КОМПАНИИ

БУХГАЛТЕРCКИЕ УСЛУГИ

АУДИТ

ПРЕЙСКУРАНТ

ПОЛЕЗНОЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Суть вопроса:

Как отмечено в документе, заработная плата должна выплачиваться работникам регулярно в рабочие дни не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней и не позднее последнего дня периода, за который производится выплата


Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати 

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів. 

Ответственность за невыполнение требований статьи 115 КЗОТ и статьи 24 "Закона о труде", в корректировке Закона №2559 от 20.11.2010 года.

Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці 

Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю - 

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


 
© 2009—2014