ВАША КОМПАНИЯ
                           
  

О КОМПАНИИ

БУХГАЛТЕРCКИЕ УСЛУГИ

АУДИТ

ПРЕЙСКУРАНТ

ПОЛЕЗНОЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

НОВОСТИ КОМПАНИИЗаповнення граф 3 та 3а форми 1дф


Податковий розрахунок за формою 1дф подається за період, що дорівнює податковому кварталу. У графі 3а відображається нарахований дохід за період. У графі 3 вказується сума фактично виплаченого доходу за період. Тут у багатьох виникає питання: які суми повинні бути відображені у цих графах, якщо заробітна плата нараховується в одному місяці, а виплачується в іншому.

Наприклад, заробітна плата нарахована у березні. Її виплату здійснено у квітні. Як в такому разі заповнити графи 3 та 3а розрахунку 1дф?

Сам Наказ №1020 дає нам підказку. Заробітна плата, що виплачена в наступному місяці у встановлені терміни повинна бути відображена у формі 1дф за той період, у який входить місяць, за який вона була нарахована. Тобто заробітна плата, нарахована за березень та виплачена у квітні відображається у податковому розрахунку за формою 1 дф за перший квартал. Є з цього приводу і офіційне роз’яснення ДПАУ від 24.05.2011 №9649/6/17-0215.

Чи повинна сума у графі 3 дорівнювати графі 3а за умови, що заробітна плата була виплачена вчасно. Таке питання виникає тому, що нарахована заробітна плата більша за так звану «чисту». З нарахованої зарплати утримується податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок, які сплачуються за рахунок працівника. Ці суми утримань сплачуються до державної скарбниці та працівник отримує заробітну плату меншу, ніж він насправді заробив.

В цілях заповнення звіту 1дф, за умови вчасної виплати заробітної плати, нарахований дохід дорівнює фактично виплаченому. В цьому випадку немає значення, куди були виплачені суми ПДФО та ЄСВ, на бюджетні рахунки чи у кишеню працівника.


Відображення у розрахунку 1дф коштів, отриманих на відрядження або під звіт.


Є у Наказі №1020 у довіднику ознак доходів такий собі код «118″ — кошти, отримані на відрядження або під звіт, у тому числі надміру витрачені та не повернуті у встановлені законодавством строки. Якщо чітко слідувати написаному виходить, що у звіт 1дф попадають всі суми отриманих на відрядження або під звіт коштів.

Відповідно до пункту 165.1.11 Податкового кодексу України не включаються до загального місячного оподатковуваного доходу кошти, отримані на відрядження або під звіт. Тож навіщо їх відображати у формі 1дф?

Згідно пункту 164.2.11 ПКУ до бази оподаткування ПДФО включаються суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки.

ДПА України написала з цього приводу лист від 12.05.2011 №8882/6/17-0215, згідно якого у звіті за формою 1дф відображаються не всі суми коштів на відрядження або під звіт, а тільки надміру витрачені та не повернуті у встановлений термін.


Відображення у 1дф суми нарахування та виплати доходу приватним підприємцям у різних кварталах.


Відповідно до пункту 177.8 ПКУ суб’єкт підприємницької діяльності, який нараховує (виплачує) доходи на користь приватного підприємця — фізичної особи не утримує податок на доходи фізичних осіб в тому разі, коли приватним підприємцем надано копію документу, який підтверджує його реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності. Проте такі нарахування доходів попадають у розрахунку за формою 1дф у графи 3 та 3а з ознакою доходу «157″ — дохід, виплачений самозайнятій особі.

Як заповнити 1дф, коли підприємство отримало товар від приватного підприємця у першому кварталі, а розрахувалося за нього, сплативши кошти, у другому? В такому випадку ці операції попадать у звіт як за перший так і за другий квартал.

Графи 4а та 4 ані в першому, ані в другому кварталі заповнюватися не будуть, оскільки підприємство не є податковим агентом щодо приватного підприємцям, якщо поставка товару здійснювалася у межах його видів діяльності та ним надано копії документу, що підтверджує його державну реєстрацію.


Виплата заборгованості по заробітній платі у формі 1дф.


Під час нарахування заробітної плати, якщо підприємство немає можливості її вчасно виплатити, такі суми вказуються у графах 3а (сума нарахованої заробітної плати) та 4а (сума нарахованого податку) з ознакою доходу «101″.

Коли заробітна плата врешті решт виплачується, такі суми відображаються у графах 3 та 4 з ознакою доходу «101″.


Надання нецільової (благодійної) фінансової допомоги та відображення в 1дф.


Працівникам підприємства, у зв’язку із особистими обставинами, може надаватися нецільова фінансова допомога.

Відповідно до пункту 170.7.3 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року.

Відповідно до пункту 169.4.1 ПКУ граничний дохід для засосування податкової соціальної пільги дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Станом на 2011 рік розмір граничного доходу складає 1320,00 грн.

Сума перевищення нецільової допомоги над граничним розміром доходу включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку.

Сума нецільової допомоги у межах граничного доходу відображається у формі 1дф з ознакою доходу «169″ — сума благодійної допомоги, у тому числі гуманітарна допомога, яка надходить на користь платника податку у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги).

У разі нарахування та виплати нецільової (благодійної) допомоги на користь платника ПДФО, податковий агент відображає суми її перевищення над граничним розміром доходу, визначеним відповідно до пункту 169.4.1 ПКУ, у звіті за формою 1дф з ознакою доходу «126″ — дохід, отриманий платником податку як додаткове благо

Для того, щоб не робити пост дуже об’ємним, на мою думку, слід розділити цю теми на дві або декілька частин. У коментарях ви можете задавати питання на тему особливостей заповнення форми 1дф в окремих ситуаціях, які вас цікавлять. Я спробую знайти на них відповіді та згрупувати їх, написавши окремий пост.

 Хто повинен подавати 1дф?

Кожен суб’єкт підприємницької діяльності, який нараховує або сплачує доходи на користь фізичних осіб має подавати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, а простими словами — звіт за формою 1дф. Такий суб’єкт підприємницької діяльності набуває статус податкового агента щодо такої фізичної особи.

Обов’язок складати та подавати до податкової служби звіт за фомою 1дф визначено у підпункті «б» пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України.

Слід зазначити, що цей пункт з моменту набрання чинності Податковим кодексом претерпів деяких змін. Ці зміни стали реакцією влади на велике обурення всіх приватних підприємців на вимоги, згідно яких, звіт за формою 1дф мали подавати всі без виключення підприємці незалежно від того, чи мали вони найманих працівників чи ні, чи виплачували вони доходи на користь фізичних осіб чи ні.

На сьогоднішній день, норма цього пункту Податкового кодексу зобов’язує подавати звіт за формою 1дф тільки тим суб’єктам господарювання, які нараховували або виплачували доходи на користь фізичних осіб у звітному періоді.


Строки подання та порядок оформлення звіту за формою 1дф.


Порядок заповнення та подання звіту за формою 1дф регулюється Наказом ДПАУ №1020 від 24.12.2010 року.

Розрахунок за формою 1дф подається протягом 40 календарних днів наступних за звітним кварталом. Якщо останній день строку поданню звіту припадає на вихідний або святковий день, то граничний термін подання переноситься на найближчий робочий день.

Розрахунок 1дф можна подавати до податкової у електронній та паперовій формі. Звіт можна надіслати звичайною поштою, подати особисто у вікно прийняття звітності безпосередньо у податковій службі або надіслати засобами електронного зв’язку за умови використання електронного цифрового підпису.

Звіт 1дф повинен бути підписаний директором, головним бухгалтером та завірений печаткою для юридичної особи, або підписом та печаткою, за наявності, для фізичної особи.


Як заповнити звіт за формою 1дф?


Натискаємо на зображення та дивимось скріншот у повному розмірі. Так видно набагато краще.

1. Номер сторінки звіту.

2. Вид податкового розрахунку: звітний, звітний новий, уточнюючий. Навпроти потрібного ставиться позначка «Х».

3. Порція.

4. Податковий номер податкового агента.

5. Відмічається відповідна клітинка – юридична або самозайнята особа.

6. Проставляється найбільша з місячних за звітний період (на перше число місяця) облікова кількість штатних працівників. Особливості визначення облікової кількості штатних працівників визначаються «Інструкцією зі статистики кількості працівників» від 28.09.2005 N 286.
Відповідно до п.2.1 зазначеної інструкції «В облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві.»

7. Кількість працівників, що працювали за цивільно – правовими договорами.

8. Найменування платника податків або прізвище ім’я по батькові фізичної особи — підприємця, що подає податковий розрахунок. Також зазначається податкова адреса, тобто місцезнаходження платника податків, відомості про що містяться у єдиному державному реєстрі.

9. Податковий номер органу державної податкової служби.

10. Найменування органу ДПІ.

11. Порядковий номер звітного кварталу і рік арабськими цифрами. Наприклад: за 2 квартал 2011 року.

12. Ідентифікаційний номер фізичної особи, якій виплачується дохід.

13. Відображається сума нарахованого доходу у звітному кварталі (незалежно від того, був виплачений такий дохід чи ні) окремо по кожному виду доходу. Слід зазначити, що у формі 1дф відображаються всі доходи, незалежно від того, чи оподатковуються вони ПДФО чи ні.

Наприклад: Одній фізичній особі у звітному кварталі були нараховані наступні види доходів:

·                                 заробітна плата в розмірі 10 000,00 грн;

·                                 орендна плата в розмірі 3 500,00 грн. за здавання в оренду особистого автомобіля;

·                                 безповоротна фінансова допомога 500,00 грн.

У звіті маємо три окремі рядки для однієї фізичної особи. Нараховані доходи наводяться окремо згідно довідника ознак доходів наведеному у Наказі №1020:

·                                 перший рядок – заробітна плата 10 000,00 грн. ознакою доходу 101;

·                                 другий рядок – сума орендної плати 3 500,00 грн. з ознакою доходу 106;

·                                 третій рядок – безповоротна фінансова допомога 500,00 грн. з ознакою доходу 126.

14. Відображається сума фактично виплаченого доходу (без вирахування ПДФО, ЄСВ, суми ПСП) у розрізі ознак доходів. Утриманий податок на доходи та єдиний соціальний внесок також є доходом, який виплачується фізичній особі. Різниця лише в тому, що цю частку свого доходу фізична особа повинна віддати державі.

Наприклад. Заробітна плата у звітному кварталі кожен місяць виплачувалася у встановлений підприємством термін. Припустимо, вона виплачується до 10 числа місяця, наступного за звітним. В цьому разі Сума виплаченого доходу у графі 3 буде дорівнювати сумі нарахованого доходу у графі 3а.

15. У графах 4а та 4 відображається суми податку на доходи фізичних осіб нараховані та фактично перераховані до бюджету у розрізі ознак доходу. Якщо заробітна плата виплачується регулярно, як у нашому прикладі, то суми у цих графах будуть однакові.

16. Заповнюється ознака доходу відповідно до довідника ознак доходів. Як зазначалося вище, для кожної фізичної особи заповнюється кількість рядків відповідно до того скільки ознак доходу вона мала.

17. Графи 6 та 7 заповнюються тільки для тих фізичних осіб, які приймалися на роботу у звітному кварталі. Якщо одна фізична особа приймалася та звільнялася з роботи протягом звітного періоду декілька разів, то графи 6 та 7 заповнюються стільки разів скільки зустрічається інформація про це. Відображається число, порядковий номер місяця та рік. Наприклад 28.05.2011.

18. У графі 8 зазначається ознака податкової соціальної пільги відповідно до довідника ознак податкових соціальних пільг наведеного у додатку до Наказу. Ця графа заповнюється тільки у разі наявності податкової соціальної пільги.

19. Графа 9 Заповнюється у разі необхідності виправлення помилок, допущених у раніше поданих розрахунках при поданні нового звітного або уточнюючого розрахунку. «0» — якщо рядок необхідно ввести, «1» — якщо рядок необхідно вилучити.

За графами 3а, 3, 4а та 4 підводяться підсумки.


Відповідальність за неподання 1дф.


Податковий агент несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання, подання із недостовірними даними або помилками звіту за формою 1дф. Відповідно до пункту 119.2 статті 119 Податкового кодексу за зазначені порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 510 грн. За аналогічне порушення протягом року штраф збільшується до 1020 грн. 1дф за 4 кв. при своевременных выплатах зар.платы (Приклад) :

гр.3а - начисленная ЗП за октябрь, ноябрь, декабрь 2011г.
гр.3 - тоже начисленная зар.плата за октябрь, ноябрь, декабрь 2011г. (хоть и пишут выплаченная, но они хотят видеть зар.плату без удержания НДФЛ и ЕСВ) хоть выплачена в начале января 2012г., эта сумма тоже попадает в гр. 3. поэтому 3а=3

гр.4а- удержанный НДФЛ за октябрь, ноябрь, декабрь 2011г.
гр.4 - перечисленный НДФЛ за октябрь, ноябрь, декабрь 2011г. тоже самое что и в гр. 3: НДФЛ перечисленный в начале января 2012 за декабрь 2011 попадает в гр. 4. 4а=4.


 
© 2009—2014